CALL CENTER 0-32211-176

One Day Camp P.4#2 สีสันของวิชาลูกเสือที่เด็กๆทุกๆคนชื่นชอบมาก คือการได้แสดงฝีมือทำอาหาร แถมนันทนาการยามบ่าย และขอขอบพระคุณ อ.สุกานดา จารุรักษ์ (วิทยากรพิเศษ) ไว้ ณ ที่นี้

ประมวลภาพกิจกรรม #1

ประมวลภาพกิจกรรม #2