CALL CENTER 0-32211-176

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด

Read More »

การฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุนชนบ้านโป่งและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 190 คน พร้อมกับการเก็บตกวัคซีนรวมให้นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 10 คน

Read More »

นักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

การมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวที่มีความโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ >>ดูทั้งหมด

Read More »

มอบรางวัลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ

Read More »

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะและวิชาการ

โรงเรียนอุดมวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “Future Quality Passion วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 >>ดูทั้งหมด

Read More »

รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาณินษ์ สวัสดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับขั้นประถมศึกษาตอนต้น รุ่น จูเนียร์ ในการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอาจารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Read More »