CALL CENTER 0-32211-176

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตลอดจนด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านสาธารณสุข และอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นคุณูปการที่สำคัญกับพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ทั้งนี้ คณะผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ทำสมาธิ ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธิดา พิทักษ์สินสุข นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย นางสาวลลิดา วังตาล อุปนายกสมาคมอนุบาลส่วนภูมิภาคและกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในหัวข้อเรื่อง “การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก.. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล อธิการโรงเรียน

“ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”

นางสาวนุศรา กล่ำดี, นางอาจรีย์ แปงการิยา และ นายชัชวาล จินรอด ตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย…คุรุสภา ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 จัดขึ้นโดย..ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญจะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม และเพื่อนำมาพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยาของเรา ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (8 พฤศจิกายน 2566)

ประชุมผู้ปกครอง-รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองในทุกชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนินการกิจกรรมนี้ เพื่อแจ้งผลการวัดผลประเมินผล แจ้งข่าวกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนทุกคน

ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น 4

กิจกรรมวางพวงมาลา ร.9

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูชุลีพร  วงค์นุกูล และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 13 ตุลาคม 2566 : เวลา 08.00 น.

บันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

8 กันยายน 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน

การตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียนณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566