CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

วันพ่อแห่งชาติ

พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) นางสาวนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9

ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของอุดมวิทยา

เด็กชายณัฏฐาภูมิ ไตรปิ่นเพ็ชรเด็กชายอภิวิชญ์ ประทีปกาญจนา ในโอกาสรับเกียรติบัตรจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เมื่อ 20-27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนขอขอบคุณ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และคณะผู้จัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งทุกท่าน ที่ส่งเสริมการกีฬาให้กับนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ดีให้กับชุมชนของเรา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง คุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ทุ่มเทฝึกฝนให้กับนักเรียน รวมถึงนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา ในทุก

การแข่งขันว่ายน้ำ พุทธมณฑล แชมป์เปี้ยนชิพ (ครั้งที่ 1)

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ธวัลรัตน์ มานะวิจิตรวนิชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ พุทธมณฑล แชมป์เปี้ยนชิพ (ครั้งที่ 1)ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาราชดำเนินพุธมณฑลสาย 3 รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 11 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ราชบุรี มอบแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ราชบุรี มอบแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาวลลิดา วังตาล และ

กิจกรรมวันลอยกระทง

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยจัดการเล่าประวัติวันลอยกระทงด้วยการแสดงลิเก, กล่าวความสำคัญของวันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ, การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการขบวนแห่กระทง นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยความรู้ >>ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายอนุสรณ์ โสภณนาค ตัวแทนคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตลอดจนด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านสาธารณสุข และอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นคุณูปการที่สำคัญกับพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ทั้งนี้ คณะผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ทำสมาธิ ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน

กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66

โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน สำหรับความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ทักษะชีวิต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และทุกๆ รอยยิ้มประมวลภาพกีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 22 ปี 66 (18 พ.ย.66) อัลบั้มภาพ ชุดที่ 1 อัลบั้มภาพ ชุดที่ 2 อัลบั้มภาพ ชุดที่ 3

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 11

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 11 ผ่านพ้นไปด้วยดี โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนทุกคน ร่วมแรงร่วมใจ รู้รักสามัคคี อัลบั้มภาพ ชุดที่ 1 พาเหรด อัลบั้มภาพ ชุดที่ 2 พาเหรด http อัลบั้มภาพ ชุดที่ 3 การแข่งขันกีฬา อัลบั้มภาพ ชุดที่ 4 การแข่งขันกีฬาและมอบเหรียญ