CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของอุดมวิทยา นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

แนวแนวศึกษาต่อ ม.1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา อาคารสิริอุดมวิทย์

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมด้วย นายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ณ โรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมด้วย นายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ณ โรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

มอบของขวัญแสดงความขอบคุณ

คุณครูลลิดาวังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน มอบของขวัญ เพื่อแสดงการขอบพระคุณ ให้กับบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ และ ดาบตำรวจพิเชษฐ์ เพ็ชร์หาด ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยคุณพ่อ เป็นผู้ให้โอวาท ข้อคิด เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักเรียน ในทุกวันพฤหัสบดี สืบเนื่องมาหลายปี ส่วนตำรวจจราจร

การบริจาคโลหิต

“ให้โลหิต ให้ชีวิต เพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 54 โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ นำโดย นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ และคณะเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตกุศลในครั้งนี้ ได้รับโลหิตจำนวน

ถุงกระดาษปันสุข กิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมตัวแทนนักเรียนมอบ “ถุงกระดาษปันสุข” ในกิจกรรม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย นางสาววิลาวัลย์ พุตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้รับมอบ “ถุงกระดาษปันสุข” เพื่อนำถุงกระดาษมาใส่ยาให้ผู้ป่วย เป็นการลดการใช้ถุง พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน ออกแบบและตกแต่งถุงกระดาษ โดยนักเรียนกลุ่มต้นกล้าคุณธรรม ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา ชั้น ป.3 ป.4 และ

ให้โลหิต ให้ชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 54

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ นำโดย นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ และคณะเหล่าสภากาชาดจังหวัดราชบุรี ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตกุศลในครั้งนี้ ได้รับโลหิตจำนวน 61 ยูนิต ขอทุกท่านมีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง

ถุงกระดาษปันสุข

เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมตัวแทนนักเรียนมอบ “ถุงกระดาษปันสุข” ในกิจกรรม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย นางสาววิลาวัลย์ พุตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้รับมอบ “ถุงกระดาษปันสุข” เพื่อนำถุงกระดาษมาใส่ยาให้ผู้ป่วย เป็นการลดการใช้ถุง พลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน ออกแบบและตกแต่งถุงกระดาษ โดยนักเรียนกลุ่มต้นกล้าคุณธรรม ร่วมกับนักเรียนจิตอาสา ชั้น ป.3 ป.4 และ

วันพ่อแห่งชาติ

พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี