CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและ อนุบาลปีที่ 1

การนำเสนอผลงานของนักเรียน จากการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ (2 ก.พ. 2567)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ “สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง” โดย พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญ คำอารีย์สกุล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง และทีมงานครูแดร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

การนำเสนอผลงานของนักเรียน จากการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ (1 ก.พ. 2567)

กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลอุดม (Open house) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง จากการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ (31 ม.ค. 2567)

มอบรางวัลผลการสอบ TDET

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

งานชุมนุมยุวธรรมทูต

คุณครูสุภาภรณ์ ช้อยเครือ และคุณครูชัชวาล จินรอด นำนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับชาติ ณ บ้านเณรใหญ่ แสงธรรม จ.นครปฐม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษาและวันกตัญญูผู้มีพระคุณ

26 มกราคม พ.ศ. 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษาและวันกตัญญูผู้มีพระคุณบาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และกิจกรรรมแสดงความกตัญญูรำลึกถึงพระคุณของคุณครูอุดม วังตาล และคุณครูวิไลวรรณ วังตาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุดมวิทยา << ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด้แชมป์เปี้ยนซิฟ 2023

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันเทควันโด้แชมป์เปี้ยนซิฟ 2023 ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว หญิง อายุ 9-10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันThailand Cup Dance Competition 2023 (CHDDC 2023)

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันThailand Cup Dance Competition 2023 (CHDDC 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่ 1 และเตรียมสอบ O-Net โดยเพิ่มพูนความรู้ และทบทวน จากทีมครูติวชั้นนำ และ คุณครูของโรงเรียน ในกลุ่มสาระวิชาหลัก ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพระพรเมตตา