CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดย คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ประธานในพิธี ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และตัวแทนครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านเบธานี

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

คุณครูศตายุ ตั้งศรีรัตน์ คุณครูชนชิต ตุ้งโรจน์ และลูกเสือสำรอง 12 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จังหวัดราชบุรีโดยมีลูกเสือสำรองในจังหวัดราชบุรีทุกสังกัดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมลูกเสือ ให้ลูกเสือนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม อนุบาล 3

ฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.3 ในวันที่ 5 ส.ค.62 ณ วัดใหม่เจริญผล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของไทยบนรากฐานแห่งหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ก็ยังมีกิจกรรมแห่งความประทับใจ คือกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน สร้างสรรค์ธรรมในวันแม่ โดยเชิญตัวแทนคุณแม่มาร่วมกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงความรักและความกตัญญู

นายกสภานักเรียนพบปะน้องๆ

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์ นายกสภานักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ให้ความรู้ และขอความร่วมมือในด้านต่างๆกับเพื่อนและน้องๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยและแบ่งเบาภาระกิจของครูอีกทางหนึ่ง ของบทบาทสภานักเรียนของโรงเรียน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากนักเรียน

จุดเทียนชัยและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมจุดเทียนชัยและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี

ดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมของโรงเรียน

ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดูทั้งหมด

นักเรียนรับโอวาทจากคุณพ่อ

คุณพ่อให้ความรู้คุณครูและนักเรียนตลอดจนความรู้จากพี่ๆ สภาและสารวัตรนักเรียนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียน