CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ประสบการณ์นอกห้องเรียนน้องๆ อ.1

นักเรียนปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.1 เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเด็กๆได้สนุกสนานกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

1.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลดังนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รับเกียรติบัตร 1 ด.ช.จิรเวธน์ มธุรสเมทนี รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1 –

ร่วมกิจกรรมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ร.9

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยท่านนายอำเภอบ้านโป่ง นายทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

งาน 65 ปีอุดมวิทยา

บรรยากาศอันอบอุ่น การแสดง แสง สี เสียง เต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ ดูทั้งหมดPart1 Part2

พ่อลูกผูกพัน Fun Language สร้างสุข

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับสถาบัน Fun Language จัดกิจกรรม “พ่อลูกผูกพัน Fun Language สร้างสุข” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดี โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม ดูทั้งหมด

มิสซาขอพรโอกาสครบรอบ 65 ปีโรงเรียนอุดมวิทยา

มิสซาขอพรโอกาสครบรอบ 65 ปีโรงเรียนอุดมวิทยา โดยบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน บาทหลวงนพพร ยอแซฟ และบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ประกวดมีสทีนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ (น้องนานะ) นักเรียนชั้นป.5 โอกาสเข้าประกวดมีสทีนระดับประเทศ ได้รับตำแหน่งชนะเลิศชุดประจำจังหวัดราชบุรี