CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

พิธีมอบเกียรติบัติการเรียนการสอนจากครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.)

พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำไพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งพ.ต.ท.ธารา ศรีพรหมคำ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.บ้านโป่งพ.ต.ต.ไพโรจน์ ใจเมือง สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านโป่งร.ต.ท.พรศักดิ์ วัชรจินดา รองสารวัตรจราจร สภ.บ้านโป่งและนักเรียนนายร้อยฝึกงาน 6 ท่าน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านการเรียนการสอนจากครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดันที่อาจมีอิทธิพลให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับ บุหรี่ สุรา ยาบ้า สารระเหย หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ

กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรม วันแห่งความภาคภูมิใจ “เชิดชูเกียรติคนเก่ง คนดี โรงเรียนอุดมวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพรพระเมตตา โดยคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจต่อคุณครู นักเรียนและพนักงานที่สมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครู พนักงาน และโล่นักเรียนดีเด่น

งานมหกรรรมวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนอุดมวิทยา ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรรมวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ศึกษาดูงานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

นักเรียน ป.6 รุ่น 43 จบปีการศึกษา 2562

ต้นกล้าทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งที่อุดมวิทยาได้บ่มเพาะมานาน พร้อมจะก้าวต่อไปเป็นเยาวชนที่ดีของขาติต่อไปในอนาคต..

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสปิดภาคการศึกษา 2562

เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอบพระคุณพระที่อวยพระพรให้กับชาวอุดมวิทยาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆเรื่อง อีกทั้งเป็นการขอพรเนื่องในวันกตัญญูรำลึกถึงคุณอุดม วังตาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และ คุณครูวิไลวรรณ วังตาล อดีตครูใหญ่ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวเราอุดมวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ” ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรแก่ทุกท่านด้วยเทอญ “ ประมวลภาพกิจกรรม

ติวเนื้อหาก่อนสอบ O-NET

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่ 1 และเตรียมสอบ O – Net โดยเพิ่มพูนความรู้ และทบทวน จากทีมคุณครูของโรงเรียนและครูติวชั้นนำจากภายนอกใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 6 – 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน