CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ท่านผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล ประมวลภาพกิจกรรม

ถวายพระพรในหลวง ร.10

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล ประมวลภาพกิจกรรม

วันแรกของการเปิดเรียน

ยินดีต้อนรับเด็กๆ สู่รั้วอุดมวิทยา ด้วยความรัก ความอบอุ่น อย่างเปี่ยมล้น หลังจากรอคอยมานาน ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนได้ดีเยี่ยม ทั้งอนุบาลและประถมฯ ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและมั่นใจในอุดมวิทยา คุณครูทุกท่านดูแลบุตรหลานของท่านดั่งลูกหลานของครูเช่นเดียวกันทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ปกครองในบางประการเช่น การงดส่งในรร. การใช้เวลาอยู่ในรร.น้อยที่สุด ฯลฯเนื่องจากทางโรงเรียนเล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กๆเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ( ชั้นประถมฯ จะเริ่มเรียนทำการบ้านในวันศุกร์ที่ 3 กค.2563 เป็นต้นไป ส่วนชั้นอนุบาลจะเริ่ม วันอังคารที่ 7 กค.2563 )

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในด้านต่างๆ สำหรับการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยได้รับคำแนะนำในมาตรการต่างๆเพิ่มเติม ที่จะทำให้พร้อมยิ่งขึ้นในการที่จะเปิดเรียนในครั้งนี้ เมื่อ 29 มิถุนายน 2563

ประชุมทีมงานรถรับส่งนักเรียน

ขอขอบคุณทีมงานรถรับส่งนักเรียน ให้เกียรติมารับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนตลอดจน แนวทางปฏิบัติต่างๆที่ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ใช้บริการรถตู้รับส่ง โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผจก.โรงเรียนและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมประชุม

ฉีดควบคุมโรค เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณท่าน อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ที่ได้นำคณะมาฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อ เตรียมความพร้อม อีกทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ก่อนการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 นี้ (29 มิ.ย.63) ในทุกบริเวณของโรงเรียน

ตรวจเตรียมพร้อมการเปิดเรียน

อ.อนงค์ มหบุญพาชัย และ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมคณะ ร่วมตรวจความพร้อมของโรงเรียนอุดมวิทยา ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( covid – 19 ) โดยมี คุณครูลลิดา วังตาล ผจก.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ