CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

มอบเครื่องหมายนักเรียนต้นกล้าคุณธรรม

กิจกรรมการประกาศแต่งตั้งนักเรียนต้นกล้าคุณธรรม ประจำปี2563 โดยท่านผู้อำนวยการคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนและคุณครูหัวหน้าสายชั้น ร่วมมอบเครื่องหมายให้กับนักเรียนต้นกล้าคุณธรรม

กิจกรรมยามเช้า เด็กอุดม มีวินัย ไฝ่เรียนรู้

นอกจากความรู้ อุดมวิทยา ฝึกศิษย์ทุกคนให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย รักองค์กร รักในความเป็นไทย เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นอุดมวิทยา ตลอดระยะเวลา 66 ปีและตลอดไป เพื่อศิษย์อุดมวิทยาที่ก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ ของประเทศชาติ ดูทั้งหมด

พ่นควันกำจัดยุง

พนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามห้องเรียน อาคาร ทั่วบริเวณโรงเรียนทุกส่วนเพื่อเป็นการป้องกันกำจัด ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิก้า เมื่อ 28 สิงหาคม 2563

ทำดีขอชื่นชม

เด็กชายปิติสวัสดิ์ พึ่งดอกไม้ ชั้นป.6.3 เด็กหญิงปุญญ์ ไพพิจิตร ป.4.3 เด็กหญิงภรภัทร ศรีเสถียร ป.4.3 นักเรียนทั้ง3 คนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นขยะที่รร.บริเวณต่างๆ ระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ใช้เวลาช่วงดังกล่าว เก็บขยะใส่ถุงแล้วไปแยกทิ้งตามประเภทของขยะ หรือเห็นขยะตามที่ต่างๆในรร.จะเก็บไปทิ้งโดยไม่มีใครสั่งและเต็มใจ และสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนทั่วไปอีกทั้งเป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็น “ทั้งสามคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รร.ของตนเองสะอาด ” ขอชื่นชมในความมีจิตสาธารณะสม

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลจากสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทยจัดสอบแข่งขัน TMC ครั้งที่ 8 Thailand Mathematics Contest ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนชั้น ป.6 ได้จบการศึกษาไปแล้ว) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง เด็กชายจิรเวธน์ มธุรสเมทนี (ป.6) รางวัลเหรียญเงิน 1.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงป.6 เรื่องการเรียนชดเชยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน

พิธีมอบเครื่องหมายสภาและสารวัตรนักเรียน

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเครื่องหมายสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน พร้อมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายกสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ตลอดจน รองนายกทุกคนซึ่งรับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โอกาสนี้ได้ให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้มากที่สุด ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง กับมาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยนักเรียนทุกคนยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ผ่านจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ศบค. ต่อไป

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม(ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง