CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดือน มี.ค.-พ.ค.

ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองทราบ สำหรับกำหนดการเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนเป็นระยะๆ

เตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และคุณบุญเรือน หิรัญชุฬหะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบ้านโป่งพร้อมคณะเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี เข็มที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2565

วางแผนก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19

แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งมอบหมายให้นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ จรุงเรืองทรัพย์ และทีมงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มาเยี่ยม ตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบาด โควิด-19 โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2565

บรรยาการศการเปิดเรียน Onsite

การเปิดเรียนแบบ Onsite สัปดาห์ที่ 2 เป็นการมาเรียนของ นักเรียนป.2 ป.4 ป.6 และน้องอนุบาล 1 ซึ่งการมาโรงเรียนได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการตรวจสอบต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียนของสาธารณะสุข และกระทรวงศึกษาธิการ…ขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ต่างๆเช่นคำแนะนำและการตรวจ ATK บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Merry Christmas’2022

ภาพกิจกรรมเล็กๆ Merry Chrismas 2022 สำหรับนักเรียน On-Site วันนี้ ส่งความสุขให้เพื่อน พี่ น้อง ชาวอุดมวิทยาทุกคน ที่ On-line อยู่ที่บ้าน ขอให้ทุกคนมีความสุข สดชื่น สมหวังครับ ( จากทีมงานแอดมิน อุดมวิทยา ชวนมาโรงเรียนกันเถอะ )

เปิดเรียนแบบ Onsite

โรงเรียนอุดมวิทยาได้ทำการเปิดเรียน On-site ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยจัดแบบสลับชั้นมาเรียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ได้ทำการตรวจ ATK ให้กับทุกส่วนของโรงเรียนผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประชุมเตรียมการเปิดเรียน

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ จรุงเรืองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รงพยาบาลบ้านโป่ง และคณะ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนโดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับเพื่อเตรียมแผนรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุดมวิทยา

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หากิจกรรมดีๆ สนุกๆ สำหรับเด็กๆ ในสุดสัปดาห์นี้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นิทรรศการสุดล้ำ Space Odyssey, The Skeleton, Science Fiction, Simple Machine, Fruit and Veggies Land, 5 G Technology และกิจกรรมสนุกๆทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย