CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

ฉีดวัคซีนนักเรียน 5-11 ปี

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : ทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปีของโรงเรียนอุดมวิทยา และโรงเรียนอื่นๆจำนวน กว่า 1,020 ราย และโอกาสนี้ คณะครู พนักงานได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ด้วย

อบรมการใช้งาน Coding and CoSpaces

คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาอบรมเชิงปฏิบัติการ “ CODING 3D พื้นฐานสู่การพัฒนา METAVERSE “โดย COSPACES EDUร่วมกับโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร เพื่อให้คุณครูมีประสบการณ์ การผลิตและทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

แจ้งตารางการจำหน่ายหนังสือ

แจ้งตารางเวลาการจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 65 (รายชื่อนักเรียนและค่าหนังสือแจ้งในเฟสบุ๊คระดับชั้น)

เรื่องแจ้งการจำหน่ายหนังสือเรียน

แจ้งเลื่อนการจำหน่ายหนังสือเรียนจากเดิมวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 7- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565สำหรับค่าหนังสือเรียน จะแจ้งใน Facebook กลุ่มระดับชั้นรวมถึงตารางเวลา รายชื่อนักเรียน และอื่น ๆ ภายในสัปดาห์หน้า

ประชาสัมพันธ์การเข้ากลุ่ม Facebook ของผู้ปกครอง

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชั้น เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระดับชั้น และขอสงวนสิทธิ์เพียง 1 ผู้ใช้ต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น ***(อย่าลืม!! กรอกชื่อ-นามสกุล ชั้น แจ้งว่าเป็นนักเรียนใหม่ด้วยนะคะ)***Link Facebook ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565เตรียมอนุบาล https://www.facebook.com/groups/5014015505361713อนุบาล 1 https://www.facebook.com/groups/310881923765706อนุบาล 2 https://www.facebook.com/groups/556991834818709อนุบาล 3 https://www.facebook.com/groups/3733440476731393ป.1 https://www.facebook.com/groups/1284883241722383ป.2 https://www.facebook.com/groups/1078244212575413ป.3 https://www.facebook.com/groups/905585659889522ป.4 https://www.facebook.com/groups/335882104039109ป.5 https://www.facebook.com/groups/2615251888766159ป.6 https://www.facebook.com/groups/252395422821750

ขั้นตอนการ Download แอปพลิเคชัน School Bright

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ทุกท่าน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน School Bright เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อมูลนักเรียน การเช็คเวลาเข้า-ออก ฯลฯ หากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น School Bright แจ้งทาง inbox เพจโรงเรียนได้เลยค่ะ (1 แอปพลิเคชัน สามารถเพิ่มผู้ใช้ นักเรียนได้หลายคนนะคะ) เลขประจำตัวนักเรียนอยู่ในบัตรสำรองนะคะ

“คนเก่ง O – NET“

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2564

ฉีดโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 : แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง มอบหมายให้ทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปี ใช้สถานที่โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน มีนักเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนอื่นๆกว่า 1,227 รายในการนี้ คุณครูลลิดา วังตาล

ประกาศผลสอบออนไลน์

ประกาศผลสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/64 และผลตลอดปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ตามลิงค์นี้ http://43.229.77.153/~ztrad/udom_conn12/วิธีกรอกข้อมูลUsername = กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักPassword#1 = กรอกวัน/เดือน/ปี ตัวอย่าง 01/08/2551 (มีเครื่องหมาย / ด้วยนะคะ)Password#2 = กรอกเลขประชาชน 13 หลัก ไม่เว้นวรรคถ้าป้อนข้อมูลแล้วแต่เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อ แอดมินเพจโรงเรียนทาง inbox

รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564