CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และในปีนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ครบรอบ ๑๑๑ ปี ของการลูกเสือไทย ทางโรงเรียนได้จัดพิธี สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณขึ้นโดยมีคุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามของโรงเรียนอุดมวิทยา

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นโดยมีนักเรียนสมัครจำนวน 4 พรรค และนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มีการหาเสียงก่อนหน้านี้ และเป็นไปตามการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนทุกขั้นตอน ผลการเลือกตั้งของนักเรียนและสภานักเรียนออกมาโดยนายกสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอุดมวิทยาได้แก่ เด็กหญิงพิชชาภา คล้ายเอี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ส่วนผู้สมัครพรรคอื่นๆที่ได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วนของคะแนนและแบบแบ่งเขตชั้น จะได้ร่วมการทำงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อโรงเรียนอุดมวิทยา ของเด็กๆทุกคนร่วมกับคุณครู

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหาร ( สุนทรภู่ )กวีเอกของไทยที่มีชื่อเสียงด้านเชิงกวีและวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง กิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงละครของตัวแทนนักเรียนและครูในเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับท่านสุนทรภู่มากขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมวันไหว้ครู

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาในระดับชั้นต่าง ๆ ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนของปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน กับโรงเรียน ที่จะช่วยกันสร้างแนวทางที่ดีเพื่อนักเรียนในด้านการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรกิจกรรมระบายสี

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการระบายสีรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในกิจกรรมวัดงบสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนจำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กภาวะโภชนาการเกิน ประจำปี 2565 (ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2565) กับทางศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมี คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธี ถวายพระพร และกิจกรรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมกันประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ชั้นอนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 29 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง อ.1,ป1,ป,2

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนของปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมี คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารได้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน กับโรงเรียน ที่จะช่วยกันสร้างแนวทางที่ดีเพื่อนักเรียนในด้านการเรียนการสอน

แผนเผชิญเหตุ..ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าใหม่

ยินดีต้อนรับสู่รั้วอุดมวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2565 พรุ่งนี้เปิดเรียนวันแรกของชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6-6-7 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาเรียนของนักเรียน