CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียนร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้ได้มีกิจกรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตลอดจน การอ่านสดุดีพระคุณแม่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระครูไพศาลพัฒนาภิรัต เจ้าคณะตำบลหนองกบ และเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ อ.บ้านโป่ง

พิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม(ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

พิธีถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ” ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน “ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อีกทั้งร่วมกันนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน ณ หอประชุม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา นำตัวแทนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป

การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. ลานอเนกประสงค์หน้าห้องวิชาการ( เสาธงเดิม )ขณะนี้เสร็จสิ้นพร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองที่รอรับนักเรียน 2.การปรับสนามบาสเกตบอลเดิมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมยามเช้า การเข้าแถว และการเรียนพลศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้มากพอสมควรโดยอาศัยวันหยุดยาวของแต่ละช่วงในการปรับเพื่อให้กระทบต่อนักเรียนน้อยที่สุด และคาดว่าจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ 3. การปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นของน้องอนุบาล ให้เหมาะสมกับปัจจุบันยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการไปได้มากพอควรและจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานในเร็ววันนี้ ( ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกบ้างในบางครั้งมายังท่านผู้ปกครองในโอกาสนี้ด้วย )

การหล่อเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยามอบหมายให้ตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนอุดมวิทยา 1. รับเกียรติบัตรผู้ที่มีคะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ด.ช. อริยะ บุษราคัมกุล ชั้น ป.4/5 2. รางวัลการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Learn (วิชาคณิตศาสตร์) บริษัท Learn Education มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนครบ 100%

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน นำเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน นำเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

การหล่อเทียนพรรษา

“หล่อเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี” คุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานหล่อเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ปี 2565 ตัวแทนนักเรียนและครูจะนำกองผ้าป่าและเทียนพรรษาถวายวัดดอนตูมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป