CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

โรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวางพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

พิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ประพฤติตนโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประจำห้องเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ขอขอบคุณโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยและโรงเรียนนารีวุฒิ แนะแนวเรื่องของการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโปรแกรมพิเศษและโปรแกรมสามัญ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โดยคณะคุณครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชาย ที่ห้องประชุมพรพระเมตตา และคณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนนารีวุฒิ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนหญิง ที่ห้องประชุมอุดมวังตาล

ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ขอขอบคุณ แพทย์หญิงสุธิศา อิสรไกรศีล และเจ้าหน้าที่ทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ไฟเซอร์ (ฝาสีแดง ฝาสีส้มและฝาสีม่วง) แก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 283 ราย #ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี

รับรางวัล TDET

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งรับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปี 2565#รับรางวัลทีเด็ดปี65 อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิจกรรมวันฮาโลวีน

เรื่องผีๆ ไม่เคยเลือนหายไปจากความสนใจ ไม่ว่าจะตีความออกมาในแบบน่ากลัว สยองขวัญ หรือน่ารัก อะไรที่เกี่ยวข้องกับผีหรือผู้คนที่ลาลับจากไปก็อยู่คู่คนเป็นในวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง อย่างวันฮาโลวีนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่ามิติของของคนตายและคนเป็นจะเชื่อมเข้าหากัน จนเกิดงานฉลองและกิจกรรมให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ได้มีความสุขร่วมกัน…โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน สร้างสีสันด้วยการแต่งกายที่หลากหลาย ให้ความรู้และที่มาของวันฮาโลวีน สอดแทรกแนวคิดความรู้ในแง่มุมที่หลายหลาย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

“ครูเข้าใจ เข้าถึงปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย ป้องกันความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ”

30 ต.ค. 2565 อบรม “ครูเข้าใจ เข้าถึงปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย ป้องกันความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ” โดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชน และคณะ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อแนวทางในการปรับใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของเรา ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี

วางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

คุณครูอาจารีย์ แปงการิยา ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕