CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

การนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้รับการประเมิน ให้การต้อนรับ นายสุรพล อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ประเมินด้านบริหารจัดการ) พร้อมด้วย นางกวินณา นาขาม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ประเมินด้านคณิตศาสตร์) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะและวิชาการ

โรงเรียนอุดมวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “Future Quality Passion วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 >>ดูทั้งหมด

ผลงานระดับ ยอดเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 3

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจีรยา พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยาผลงานระดับ ยอดเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน โดยใช้กระบวนการ 1E 2R Enjoy Reading and Writing เมื่อวันพุธที่ 17

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียน

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ให้การตอนรับ นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธี ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล (ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566) >>ดูทั้งหมด

รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาณินษ์ สวัสดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับขั้นประถมศึกษาตอนต้น รุ่น จูเนียร์ในการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอาจารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในกิจกรรม “พลังแห่งรัก”

เด็กหญิงดานิกา จีรบวร เด็กชายภูวดล เกี่ยวเพ้ง เด็กชายอคิราห์ คำศิลารับเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรม “พลังแห่งความรัก” ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานคลิปวีดีโอสั้น (ระดับอนุบาล) จัดโดยคณะทำงานคนดี มีคุณธรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมรักแม่ (8 สิงหาคม 66 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ)

พิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคุณครูอาจรีย์ แปงการิยา ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว >>ดูทั้งหมด