CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน โดยใช้กระบวนการ 1E2R (Enjoy

รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมวิทยาขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระดับดีมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้านครูผู้สอน ในการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน

การตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียนณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

การฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุนชนบ้านโป่งและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 190 คน พร้อมกับการเก็บตกวัคซีนรวมให้นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 10 คน

นักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

การมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวที่มีความโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ >>ดูทั้งหมด

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน

การประเมินเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลครู SMT

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้รับการประเมิน ให้การต้อนรับ นายสุรพล อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ประเมินด้านบริหารจัดการ) พร้อมด้วย นางกวินณา นาขาม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ประเมินด้านคณิตศาสตร์) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

มอบรางวัลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ