CALL CENTER 0-32211-176

Author: udomwebmaster@gmail.com

บันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

8 กันยายน 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ และ ระบายสีด้วยสีเทียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา >>ดูทั้งหมด

การตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียนณ สนามแข่งขันโรงเรียนอุดมวิทยา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

การฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุนชนบ้านโป่งและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 190 คน พร้อมกับการเก็บตกวัคซีนรวมให้นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 10 คน

นักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

การมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวที่มีความโดดเด่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ >>ดูทั้งหมด

การประเมินเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลครู SMT

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้รับการประเมิน ให้การต้อนรับ นายสุรพล อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ประเมินด้านบริหารจัดการ) พร้อมด้วย นางกวินณา นาขาม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ประเมินด้านคณิตศาสตร์) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

มอบรางวัลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะและวิชาการ

โรงเรียนอุดมวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “Future Quality Passion วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 >>ดูทั้งหมด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียน

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ให้การตอนรับ นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ)