CALL CENTER 0-32211-176

Author: admin

กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65

กิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสนุก ความสดใสร่าเริง เรียนรู้การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้หน้าที่ของตน และค้นพบศักยภาพของตนเอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียน และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนทุกกิจกรรมของนักเรียน #กีฬาสี อุดมวิทยา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี #ติดตามภาพกิจกกรรมแบบจัดเต็มที่เฟสบุ๊คระดับชั้น

“คนเก่ง O – NET“

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2564