CALL CENTER 0-32211-176

Author: bmpetch59@gmail.com

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุดมวิทยา

27 ธันวาคม 2565 ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ ที่นำบุตรหลานมาศึกษาที่อุดมวิทยา (โรงเรียนยังเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

เครื่องดื่มไมโลแสนอร่อย

28 ธันวาคม 2565 ขอขอบคุณบริษัท ไมโลประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ และเครื่องดื่มไมโลแสนอร่อยให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน

พิธีถวายราชสดุดี ว้นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย โดยมี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ตลอดจน ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิไลวรรณ

โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา

ขอขอบคุณ สภ.บ้านโป่ง โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา“ โดย สภ.บ้านโป่ง ร่วมกับ โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี (23 พฤศจิกายน 2565) จัดอบรมและจำลองสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การกราดยิง และการทำร้ายต่าง