CALL CENTER 0-32211-176

เช้าวานนี้ (27 พ.ค.62 08.00 น.) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลการแข่งขัน TMC ครั้งที่ 7

รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.จันทรรัตน์ โชคถาวร

ด.ช.จิรภาส กิตติจินดาวงศ์

ด.ช.จิรเวธน์ มธุรสเมทนี

รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์

รางวัลชมเชย ด.ญ.วรวลัญช์ วิมลศิลปะวิญญู

เหรียญทองแดง ด.ญ.ธนภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ด.ช. นพรุจ ตั้งวงศ์

รางวัลชมเชย ด.ช. นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม ประกวดหนังสือน่าอ่าน สร้างจินตนาการด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ระดับประถมศึกษา)

1. นางสาวจรรยา บัวเมฆ

2. นางสาวมณินทร สิทธิกรตระกูล

3. นางสาวจริยา คำสงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ส่งต่อความประทับใจด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว” (ระดับประถมศึกษา)

1. นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว

2. เด็กหญิงจิณญ์ชณัช วังตาล

3. เด็กชายสิรภพ เผ่าวงศากุล

การแข่งขันว่ายน้ำ ศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17-18 พ.ค. 2562

1. รางวัล 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 12 ปี ด.ช. ไตรรัตน์ วิทยาปัญญานนท์

2. รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 11 ปี ด.ช. ธนะชาติ เฉลิมธนาสกุล

3. รางวัล 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 11 ปี ด.ช. สิรภพ เผ่าวงศากุล

4. รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุ 12 ปี

ด.ญ. รัตน์ กิตติวโรดม

(คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูชนชิต ตุ้งโรจน์)

การแข่งขันเทควันโด ราชบุรีโอเพ่น 2019 ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562

1. รางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ประเภทต่อสู้ รุ่น H ระดับ มือใหม่พิเศษ

ด.ญ.วรัญญา นิติสาโรจน์

2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ประเภทต่อสู้ รุ่น D ระดับ มือใหม่พิเศษ

ด.ญ.วรัชยา นิติสาโรจน์

3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่น C ระดับ มือใหม่พิเศษ

ด.ช.วรัทธ์ นิติสาโรจน์

การแข่งขันขี่ม้า จัดโดย ไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค. 2562

รายการ B. Grimm & The Horses Endurance 2019 รุ่นระยะทาง 20 KM. รางวัลเหรียญทอง

ด.ญ. ปอแก้ว รุจิประชากร

รางวัลอ่านสนุก

ประกาศนียบัตร และ รางวัลคอลัมน์วาดเส้น เขียนสี

มีรางวัล ด.ญ. ธมลวรรณ มูลทรัพย์ ชั้น ป.3.1

ประกาศนียบัตร และ รางวัลคอลัมน์วาดเส้น เขียนสี

มีรางวัล ด.ญ. ธมลวรรณ มูลทรัพย์ ชั้น ป.6.6

รางวัลคอลัมน์เกมลับสมอง และรางวัลคอลัมน์ Enjoy & Fun ด.ญ. ปิ่นฉัตร เจนสวัสดิ์พงศ์ ชั้น ป.6.6