CALL CENTER 0-32211-176

Day: December 16, 2022

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว