CALL CENTER 0-32211-176

Day: November 28, 2022

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุดมวิทยา

27 ธันวาคม 2565 ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ ที่นำบุตรหลานมาศึกษาที่อุดมวิทยา (โรงเรียนยังเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

เครื่องดื่มไมโลแสนอร่อย

28 ธันวาคม 2565 ขอขอบคุณบริษัท ไมโลประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ และเครื่องดื่มไมโลแสนอร่อยให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน