CALL CENTER 0-32211-176

Day: November 15, 2019

ประกวดมีสทีนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ (น้องนานะ) นักเรียนชั้นป.5 โอกาสเข้าประกวดมีสทีนระดับประเทศ ได้รับตำแหน่งชนะเลิศชุดประจำจังหวัดราชบุรี