CALL CENTER 0-32211-176

โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา

ขอขอบคุณ สภ.บ้านโป่ง

โครงการ “วิ่ง ซ่อน สู้ เมื่อภัยมา“ โดย สภ.บ้านโป่ง ร่วมกับ โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี (23 พฤศจิกายน 2565)

จัดอบรมและจำลองสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การกราดยิง และการทำร้ายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยมากที่สุด โดยได้รับการอนุเคราะห์จากทีมงานสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง นำโดย พันตำรวจเอก ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งและคณะ ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ตลอดจนสาธิตการป้องกันตัวในสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง