CALL CENTER 0-32211-176

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกคน
คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) ในกับนักเรียนดังนี้

เกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเหรียญรางวัล 7 คน
เกียรติบัตรเหรียญทอง 19 คน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 53 คน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 72 คน

รวมทั้งสิ้น 151 คน >> รายชชื่อนักเรียนที่รับรางวัล

รายชื่อนักเรียนที่รับรางวัลเพิ่มเติม >>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง