CALL CENTER 0-32211-176

เครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสำรอง

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบ เครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งที่ 1 ของจังหวัดราชบุรี