CALL CENTER 0-32211-176

อบรมสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและซ้อมแผนเผชิญเหตุ

พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงศ์เกตุใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญ คำอารีย์สกุล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมด้วย สารวัตรปราบปราม และทีมงานทีมงานครูแดร์ (D.A.R.E.) จากสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ให้ความรู้ในเรื่องสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนให้ความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้รู้จักการป้องกันตนเองจากเหตุร้ายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม (2 ก.พ.2567)