CALL CENTER 0-32211-176

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา และ นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนปฐมวัยและครูผู้สอนปฐมวัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHZ, www.moeradiothai.net, แอปพลิชัน ฟังเพลิน ดำเนินรายการโดย นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ เรื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน โดยใช้กระบวนการ 1E2R (Enjoy Reading and Writing) ในฐานะครูผู้มีผลงานระดับยอดเยี่ยมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมและบันทึกเทปรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานของรองศึกษาธิการจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง