CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับเด็กๆ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และให้เด็กๆ ได้สนุกสนานเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวอุดมวิทยา ในวันที่ 12 เมษายน 2566 >>ดูทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง