CALL CENTER 0-32211-176

ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร

อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๑๙ น.

ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง