CALL CENTER 0-32211-176

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธิดา พิทักษ์สินสุข นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย นางสาวลลิดา วังตาล อุปนายกสมาคมอนุบาลส่วนภูมิภาคและกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในหัวข้อเรื่อง “การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก.. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล อธิการโรงเรียน อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการและคณะคุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น