CALL CENTER 0-32211-176

มอบเกียรติบัตรการเขียนเรียงความ

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ในการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทถบพิตร รัชกาลที่ ๙”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง