CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง