CALL CENTER 0-32211-176

มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของอุดมวิทยา นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง