CALL CENTER 0-32211-176

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะและวิชาการ

โรงเรียนอุดมวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “Future Quality Passion วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 >>ดูทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง