CALL CENTER 0-32211-176

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ ร.9

ตัวแทนผู้บริหารและครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค.65 ณ ศาลาประชาคมริมน้ำ (บ้านโป่ง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง