CALL CENTER 0-32211-176

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง