CALL CENTER 0-32211-176

พิธีมอบเครื่องหมายสภาและสารวัตรนักเรียน

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเครื่องหมายสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน พร้อมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายกสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ตลอดจน รองนายกทุกคนซึ่งรับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โอกาสนี้ได้ให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้มากที่สุด

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง