CALL CENTER 0-32211-176

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษาและวันกตัญญูผู้มีพระคุณ

26 มกราคม พ.ศ. 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษาและวันกตัญญูผู้มีพระคุณบาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และกิจกรรรมแสดงความกตัญญูรำลึกถึงพระคุณของคุณครูอุดม วังตาล และคุณครูวิไลวรรณ วังตาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุดมวิทยา

<< ดูเพิ่มเติม >>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง