CALL CENTER 0-32211-176

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

คุณครูปอล ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา นำคณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 23 ตุลาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง