CALL CENTER 0-32211-176

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี