CALL CENTER 0-32211-176

พิธีถวายราชสดุดี ว้นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย โดยมี คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ตลอดจน ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล