CALL CENTER 0-32211-176

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ภาคค่ำ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง