CALL CENTER 0-32211-176

ส่งท้ายความประทับใจการแสดงปิดโครงการกับความสามารถของพี่ๆ อ.3 ที่โชว์ความสดใสน่ารัก และความรู้เรื่องการรักษ์โลกของเรา…สามารถเริ่มได้ด้วยการเริ่มทำจากตัวเราเอง ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและทุกการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง