CALL CENTER 0-32211-176

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอุดมวิทยา ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง อาคารสิริอุดมวิทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง