CALL CENTER 0-32211-176

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง พนักงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสนี้จำนวนมาก ซึ่งโครงการบริจาคโลหิตนี้ทางโรงเรียนได้ทำต่อเนื่องกันมากว่า 20 ปี ขอผลบุญความดีในครั้งนี้ จงมีแด่ทุกท่าน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ…