CALL CENTER 0-32211-176

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา

นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เมื่อ 20-27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
โรงเรียนขอขอบคุณ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และคณะผู้จัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งทุกท่าน ที่ส่งเสริมการกีฬาให้กับนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักสามัคคี เป็นกิจกรรมที่ดีให้กับชุมชนของเรา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง คุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ทุ่มเทฝึกฝนให้กับนักเรียน รวมถึงนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา ในทุก ๆ ประเภท แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาที่ฝึกซ้อมอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง