CALL CENTER 0-32211-176

นักเรียนอนุบาล 3 ฝึกทักษะการเอาตัวรอด

เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 3 ของเราได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากอันตรายและเหตุฉุกเฉินการติดในรถ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติการซ้อมวิธีการเอาตัวรอด ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรสอนให้เด็กๆ เพื่อเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน เช่น วิธีการบีบแตรขอความช่วยเหลือ วิธีการปลดล็อกรถ วิธีการออกมาจากรถอย่างปลอดภัย และที่สำคัญที่สุด คือ ให้เด็กๆ สามารถปกป้องชีวิตตนเองได้ด้วยตัวเอง สำหรับชั้นอื่น ๆ จะฝึกทักษะนี้ในลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง